Renovering Tingshuset i Värnamo        

              Renovering Finnvedsbostäders kontor i Värnamo 

                                                                                                                                                                                              Kontorsbyggnad i Ljungby